wstęp
rys historyczny
kultura ludowa
zagroda kmieca
wiatrak
chałupa biedniacka
kuźnia
kapliczka
informacje dla zwiedzających
dla odwiedzających skansen online

banki.homa.pl
internet
warszawski chór międzyuczelniany
9 rowerów
       Przy drodze dojazdowej do skansenu, obsadzonej lipami i wierzbami, ustawiony słup drewniany, na nim kapliczka skrzynkowa. Nakryta trzyspadowym daszkiem, na froncie bogato rzeźbiona skrzynka wykonana została w połowie ubiegłego stulecia w Gaci Przeworskiej. W środku oleodruk ze św. Michałem Archaniołem.
       W najbliższym czasie Towarzystwo Przyjaciół Markowej dokona translokacji na teren Zagrody - Muzeum budynku szkoły drewnianej z Górnej Markowej.
       Budynek będzie pełnił funkcje recepcyjne, a wnętrza służyć będą wystawom czasowym.
       Ostatni nabytek Towarzystwa - dwusąsiekowa stodoła z prostokątnym boiskiem, zbudowana została w latach 60-tych XX wieku w Husowie (gm. Markowa). Posadowiona w głębi nowo nabytego fragmentu parceli stanowi schronienie dla bogatego zbioru sprzętów rolniczych, będących w posiadaniu opiekunów Muzeum.
     
Copyright © by Mateusz Homa 2002-2007