wstęp
rys historyczny
kultura ludowa
zagroda kmieca
  chałupa przysłupowa
  stajnie
  stodoła
  spichlerz
wiatrak
chałupa biedniacka
kuźnia
kapliczka
informacje dla zwiedzających
dla odwiedzających skansen online

banki.homa.pl
internet
warszawski chór międzyuczelniany
9 rowerów

       Reprezentuje typowwe dla zamożnej warstwy chłopów markowskich budownictwo z przełomu XIX i XX wieku. W skład zagrody wchodzą chałupa przysłupowa, stajnie przysłupowe z podcieniem wzdłużnym, stodoła, "sołek", studnia zrębowa, pasieka. Chałupa wraz ze stajniami tworzą charakterystyczny dla Markowej układ czworoboczny zamknięty zapierzeniem i wrotami z tzw. "uoboro" wewnątrz.

     
Copyright © by Mateusz Homa 2002-2007